Hedlund Mät och Beräkning AB

Tjänster


Med mer än 25 år i branschen har vi varit i kontakt med det mesta som rör mätning inom byggsektorn. Några listar vi några av de vanligaste arbetsuppgifterna.

Utsättning – Så som fastighetsgränser och husgrunder. På större arbetssplatser sköter vi förutom den vanliga utsättningen modeller till maskiner och transformationer ritningsunderlag och stomnät.

Inmätning – Inmätning av byggnader, vägar och ytor i projekteringssyfte. Relationsinmätning. Inmätning till modeller för att beräkna schakt- och fyllmassor. Sättningskontroller. Inventering av materialupplag mm.

Maskinstyrning – Bred kunskap inom både hårdvara och mjukvara för bandtracktorer och grävmaskiner. Modeller för både Trimble och Georog.

Stomnät/GPS bas – Uppförande av lokala byggnät eller byggnät kopplade till kommunala fixpunkter. Uthyrning av stationär GPS-bas inom Norrköping, Linköping och Motala.

Laserscanning – Precisionsinmätning av större ytor och konstruktioner. Med laserscanning får man en stor mängd mätdata som lämpar sig väl i projekteringssyfte. Laserscaning funkar även invädigt för exempelvis en lagerlokal.

Om du har en förfrågan om något vi inte listat ovan, tveka inte att att höra av dig då vi alltid är nyfikna på nya uppdrag och ny teknik.

Utrustning

Totalstationer: Lecia TS30, Leica TPS 1200
Laserscanner: Leica Scanstation 2
GPS:Topcon GR-5, Leica GS-14
Digitalavvägare: Leica DNA 10
Dataprogram: GEO Professional, Autocad, Trimble Businesscenter, TopoCAD

img-3-2

Behöver du vår expertis inom våra tjänster? Kontakta oss här